We use cookies on our website to improve the user experience, increase performance and for advertising purposes. By clicking ”I accept”, you accept all cookies. If you do not want to allow all cookies you can change your settings. Read Coor's cookie policy (opens in new window).
Skrolla upp för att visa menyn

Sammanfattning av
Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Passion för service och människor

Ladda ner årsredovisningen
Året i korthet

Ett händelserikt år 2022

Coor skapar de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fulla av glädje. Vi strävar ständigt efter att bygga team och servicelösningar som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på vad de gör bäst.

11
789
Nettoomsättning, MSEK
634
Justerat EBITA, MSEK
10
267
Antal anställda vid årets slut (FTE)
94
Kassagenerering, %
SAS plane in air

Januari

Coor förlänger nordiskt IFM-avtal med SAS

Läs om SAS-avtalet

April

Coors klimatmål godkänns av Science Based Target-initiativet

Mer om SBTi-valideringen

April

Coor lanserar Life Saving Rules

Så jobbar Coor med säkerhet

April

Coor förvärvar Centrumstäd

Läs om förvärvet
Copenhagen opera house

Maj

Uppstart Byggnadsstyrelsen

Mer om uppdraget
Logo ABB

Juni

Coor förlänger IFM-avtal med ABB

Läs om det nya avtalet

Augusti

Nytt employer branding-koncept:
”Du är skillnaden”

Läs om konceptet
A volvo car

Augusti

Coor förlänger IFM-avtal med Volvo Cars

Mer om avtalet
Logo Ecovadis

Oktober

Coor tilldelas guld i EcoVadis

Detta innebär ett guld
Andreas Engdahl, Coor’s CFO

November

Andreas Engdahl ny ordinarie CFO för Coor

Läs om Coors nya CFO

December

Coor säkrar hållbarhetslänkad refinansiering

Läs om refinansieringen
Året i korthet

Ett händelserikt år 2022

Coor skapar de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fulla av glädje. Vi strävar ständigt efter att bygga team och servicelösningar som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på vad de gör bäst.

11
789
Nettoomsättning, MSEK
634
Justerat EBITA, MSEK
10
267
Antal anställda vid årets slut (FTE)
94
Kassagenerering, %

Januari

SAS plane in air

Coor förlänger nordiskt IFM-avtal med SAS

Läs om SAS-avtalet

April

Coors klimatmål godkänns av Science Based Target-initiativet

Mer om SBTi-valideringen

April

Coor lanserar Life Saving Rules

Så jobbar Coor med säkerhet

April

Picture of man cleaning

Coor förvärvar Centrumstäd

Läs om förvärvet

Maj

Copenhagen opera house

Uppstart Byggnadsstyrelsen

Mer om uppdraget

Juni

Logo ABB

Coor förlänger IFM-avtal med ABB

Läs om det nya avtalet

Augusti

Nytt employer branding-koncept:
”Du är skillnaden”

Läs om konceptet

Augusti

A volvo car

Coor förlänger IFM-avtal med Volvo Cars

Mer om avtalet

Oktober

Logo Ecovadis

Coor tilldelas guld i EcoVadis

Detta innebär ett guld

November

Andreas Engdahl, Coor’s CFO

Andreas Engdahl ny ordinarie CFO för Coor

Läs om Coors nya CFO

December

Coor säkrar hållbarhetslänkad refinansiering

Läs om refinansieringen

Januari

SAS plane in air

Coor förlänger nordiskt IFM-avtal med SAS

Läs om SAS-avtalet

April

Coors klimatmål godkänns av Science Based Target-initiativet

Mer om SBTi-valideringen

April

Coor lanserar Life Saving Rules

Så jobbar Coor med säkerhet

April

Picture of man cleaning

Coor förvärvar Centrumstäd

Läs om förvärvet

Maj

Copenhagen opera house

Uppstart Byggnadsstyrelsen

Mer om uppdraget

Juni

Logo ABB

Coor förlänger IFM-avtal med ABB

Läs om det nya avtalet

Augusti

Nytt employer branding-koncept:
”Du är skillnaden”

Läs om konceptet

Augusti

A volvo car

Coor förlänger IFM-avtal med Volvo Cars

Mer om avtalet

Oktober

Logo Ecovadis

Coor tilldelas guld i EcoVadis

Detta innebär ett guld

November

Andreas Engdahl, Coor’s CFO

Andreas Engdahl ny ordinarie CFO för Coor

Läs om Coors nya CFO

December

Coor säkrar hållbarhetslänkad refinansiering

Läs om refinansieringen
SAS plane in air

Januari

Coor förlänger nordiskt IFM-avtal med SAS

Läs om SAS-avtalet

April

Coors klimatmål godkänns av Science Based Target-initiativet

Mer om SBTi-valideringen

April

Coor lanserar Life Saving Rules

Så jobbar Coor med säkerhet

April

Coor förvärvar Centrumstäd

Läs om förvärvet
Copenhagen opera house

Maj

Uppstart Byggnadsstyrelsen

Mer om uppdraget
Logo ABB

Juni

Coor förlänger IFM-avtal med ABB

Läs om det nya avtalet

Augusti

Nytt employer branding-koncept:
”Du är skillnaden”

Läs om konceptet
A volvo car

Augusti

Coor förlänger IFM-avtal med Volvo Cars

Mer om avtalet
Logo Ecovadis

Oktober

Coor tilldelas guld i EcoVadis

Detta innebär ett guld
Andreas Engdahl, Coor’s CFO

November

Andreas Engdahl ny ordinarie CFO för Coor

Läs om Coors nya CFO

December

Coor säkrar hållbarhetslänkad refinansiering

Läs om refinansieringen
SAS plane in air

Januari

Coor förlänger nordiskt IFM-avtal med SAS

Läs om SAS-avtalet

April

Coors klimatmål godkänns av Science Based Target-initiativet

Mer om SBTi-valideringen

April

Coor lanserar Life Saving Rules

Så jobbar Coor med säkerhet

April

Coor förvärvar Centrumstäd

Läs om förvärvet
Copenhagen opera house

Maj

Uppstart BYGST

Mer om uppdraget

Juni

Coor förlänger IFM-avtal med ABB

Läs om det nya avtalet
ABB logo

Augusti

Nytt employer branding-koncept:
”Du är skillnaden”

Läs om konceptet

Augusti

Coor förlänger IFM-avtal med Volvo Cars

Mer om avtalet
A volvo car

Oktober

Coor tilldelas guld i EcoVadis

Detta innebär ett guld

November

Andreas Engdahl ny ordinarie CFO för Coor

Läs om Coors nya CFO
Andreas Engdahl, Coor’s CFO

December

Coor säkrar hållbarhetslänkad refinansiering

Läs om refinansieringen
Vd-ord

Vi bygger Coor tillsammans

2022 är ett år när vi tillsammans byggt ett ännu starkare Coor. Det har varit ett år med god tillväxt, stora integrationer och uppstarter samt ett accelererat arbete inom hållbarhet. Trots oroligheter i omvärlden har våra motiverade medarbetare aldrig förlorat fokus på att leverera god service till våra kunder.

AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef

Hör AnnaCarin Grandin kommentera året som gått

Play button
Spela videon
(2 min 52 sek)
Introduktion  /  Vd-ord

Ett framgångsrikt år att vara stolt över

2021 blev ett år som överträffade mina förväntningar inom många områden. Vi gör ett av våra starkaste finansiella år någonsin och uppnår en toppnotering för nyförsäljning, samtidigt som vi genomför tre värdeadderande förvärv. Vi uppnår också våra högsta resultat för både medarbetar- och kundnöjdhet. Under året har Coor dessutom tagit ­viktiga beslut och genomfört flera aktiviteter för att fortsatt bygga ett hållbart företag – på riktigt. Jag är både ödmjuk och stolt över det vi tillsammans uppnått under året!

AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef

Läs hela vd-ordet
AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef

Vision

Coor skapar de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fulla av glädje. Vi strävar ständigt efter att bygga team och servicelösningar som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på vad de gör bäst.

Affärsidé

Coors affärsidé är att ta över, sköta och utveckla service i kontor, fastigheter, produktionsanläggningar och i offentlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på ett effektivt, långsiktigt hållbart och värdeskapande sätt i förhållande till kunder, medarbetare och investerare, men också för samhället och miljön i stort.

Strategi

Vår strategiska plattform

Coors strategiska plattform sätter riktningen för hela verksamheten och visar vägen vid prioriteringar och beslutsfattande.

Hållbarhet i flera dimensioner

De senaste åren har Coor lagt extra fokus på att bli ett hållbart företag – på riktigt. Hållbarhet ska genomsyra allt Coor gör, det gäller såväl miljömässig som social hållbarhet. Den miljömässiga hållbarheten handlar om att minska vårt klimatavtryck både i vår egen verksamhet och hos våra kunder. Den sociala hållbarheten bygger på det som är grundläggande för oss på Coor: respekten för alla människors lika värde och rättigheter. Social hållbarhet för Coor innebär ett stort ansvarstagande som arbetsgivare, inte minst inom säker arbetsmiljö, men också kring andra frågor som arbetet med jämn könsfördelning bland chefer och att stötta ett lokalt samhällsengagemang. Vi värnar alltid om mångfald, jämställdhet och utveckling av bolagets medarbetare.

Moderna arbetsplatser

Strategiska arbetsplatsfrågor har de senaste åren blivit viktigare för många företag. Det hybrida arbetssättet har utvecklats snabbt vilket ställer nya krav på våra arbetsplatser och arbetssätt. Vi har en stor efterfrågan i alla nordiska länder på våra konsulter som hjälper företag och organisationer att skapa långsiktigt attraktiva, hälsosamma och inspirerande arbetsplatser. Coors konsulter tar fram strategier och koncept för den moderna arbetsplatsen och tar ett helhetsansvar för genomförandet av projektet.

Ett nordiskt bolag

Norden är Coors hemmamarknad. Närheten till kunderna och Coors kunskaper om lokala förhållanden gör det möjligt för oss att erbjuda skräddarsydda och flexibla lösningar. Vi är lyhörda för våra kunders behov och arbetar kontinuerligt för att hitta balansen mellan skalfördelar i leveransen och kundanpassning. Coor arbetar med några av de största IFM-avtalen i Norden, som Aibel, Ericsson, Volvo Cars, Ica och danska Byggnadsstyrelsen.

Tillväxt inom IFM

Coor är marknadsledande i Norden när det gäller integrerade facility management-leveranser till större verksamheter med komplexa behov. Coor ser fortsatt tillväxt inom IFM-segmentet, som växer snabbare än FM-marknaden som helhet. Allt fler kunder väljer att köpa majoriteten av sina servicetjänster av en större leverantör, som har resurser att satsa på utveckling och innovation. En leverantör som Coor kan dessutom hitta synergier mellan tjänsterna och på så sätt minska totalkostnaden för kunden genom att använda personal till att utföra ett flertal tjänster. Det innebär också lednings- och styrningssynergier.

Tillväxt inom enstaka tjänster

Som en stor aktör kan Coor erbjuda separata tjänster av hög kvalitet till marknadsmässiga priser. De tjänsteområden Coor valt att fokusera på är fastighetsservice, lokalvård samt mat & dryck. Detta är tjänster som finns i de flesta kundavtal. Tillväxten inom mindre affärer har varit god under verksamhetsåret och Coor har som målsättning att fortsätta ta marknadsandelar, både organiskt och genom förvärv. 

Operationell effektivitet

Coor har ett starkt förbättrings- och effektivitetsfokus och strävar efter att vara bäst i branschen på att leverera tjänster som ger ökad kundnytta. Ständiga förbättringar av verksamheten är en viktig del av vardagen för Coors medarbetare. Innovationer som ökar kundernas effektivitet och minskar resursutnyttjandet bidrar dessutom till en hållbar utveckling.

Mål och utfall

Mål och utfall

Organisk tillväxt

Mål 5 %

Över en konjukturcykel ska Coor växa organiskt med 4-5 procent årligen.

Utfall 5 %

2022 växer Coor organiskt med 5 procent vilket är i linje med bolagets målsättning över en affärscykel. Den organiska tillväxten påverkas positivt av de nya stora IFM-kontrakten med Byggnadsstyrelsen och DSB, samtidigt som de avslutade kontrakten med Equinor Offices och Volvo Group påverkar negativt.

Chart ORGANIC GROWTH

JUSTERAD EBITA-MARGINAL

Mål ~5,5 %

På medellång sikt ska Coor leverera en justerad EBITA-marginal på omkring 5,5 procent.

Utfall 5,4 %

Under 2022 visar Coor en EBITA-marginal på 5,4 procent. Marginalen är något sämre än föregående år, men i linje med Coors långsiktiga mål. Föregående år påverkades av en positiv effekt om ca 40 MSEK i form av återbetalning av överskottet från den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS.

Chart ADJUSTED EBITA MARGIN

KASSAGENERERING

Mål >90 %

På medellång sikt ska Coor upprätthålla en kassagenerering som överstiger 90 procent.

Utfall 94 %

Fortsatt strukturerat arbete med kassaflödet ger ett förbättrat rörelsekapital och en balanserad investeringsnivå, vilket ger fortsatt hög kassagenerering.

Chart CASH CONVERSION

UTDELNING I PROCENT

Mål ~50 %

Målet är att dela ut omkring 50 procent av bolagets justerade nettoresultat för perioden (före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar) i ordinarie utdelning till aktieägarna.

Utfall 111 %

Givet bolagets fortsatt starka resultat, kassaflöde och låga skuldsättning föreslår styrelsen en utdelning för 2022 i linje med föregående år om 4,80 kronor per aktie (varav 2,40 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 2,40 kronor per aktie i extra utdelning). Total utdelning uppgår därmed till 111 procent av bolagets justerade nettoresultat för året. Föreslagen utdelningen är föremål för godkännande på årsstämman 2023.

Chart PAYOUT RATIO

KAPITALSTRUKTUR

Mål <3,0X

Målet på medellång sikt är att Coors nettoskuldsättning ska understiga 3,0 gånger justerad EBITDA.

Utfall 1,9X

Coor har under året lämnat en utdelning till aktieägarna om 457 MSEK. Trots detta redovisar bolaget en skuldsättning om 1,9 ggr justerat EBITDA, vilket är väl i linje med koncernens målsättning.

 Chart CAPITAL STRUCTURE

HÖG KUNDNÖJDHET

Mål ≥70

Målet är att Coor över tid ska hålla en hög grad av kundnöjdhet (Nöjd kund-index) ≥70.

Utfall 71

Årets resultat på 71 visar på ett kundnöjdhetsindex som fortsatt ligger väl i linje med bolagets målsättning.

Chart HIGH CUSTOMER SATISFACTION

ENGAGERADE OCH MOTIVERADE MEDARBETARE

Mål ≥70

Målet är att Coor över tid ska hålla en hög grad av motiverade medarbetare (Motiverad medarbetar-index) ≥70.

Utfall 76

I årets medarbetarundersökning erhåller Coor ett fortsatt högt resultat om 76, väl över bolagets mål.

Chart COMMITTED AND MOTIVATED EMPLOYEES

INGA SKADOR OCH LÅNGTIDSSJUKSKRIVNINGAR

Mål ≤3,5

Målet är att sänka bolagets TRIF (Total Recorded Injury Frequency) till ≤3,5 till 2025.

Utfall 7,0

Skadestatistiken fortsätter sjunka stadigt. För 2022 sjunker utfallet med nära två enheter vilket signalerar att insatserna fortsätter ha effekt i verksamheten. Till det långsiktiga målet är det fortsatt en bit kvar.

Chart NO INJURIES OR LONG-TERM SICK LEAVE

LIKA MÖJLIGHETER

Mål 50 %

Målet är att könsfördelningen på chefsnivå inom Coor ska vara 50/50.

Utfall 50 %

Andelen kvinnor i chefsposition uppgår till 50 procent i hela verksamheten, vilket är i linje med bolagets målsättning.

Chart EQUAL OPPORTUNITIES

MINSKADE UTSLÄPP

Mål -75% / 75% / -30%

Coors mål är att reducera de absoluta utsläppen i scope 1 och 2 med 75 procent till 2030 jämfört med baseline 2018. Som ett delmål skall utsläppen reduceras med 50 procent till 2025. Målen för scope 3 avser att 75 procent av utsläppen inom inköpta varor och tjänster samt uppströms transporter ska komma från leverantörer med mål godkända av SBTi eller motsvarande. Inom mat och dryck har Coor också en målsättning att minska utsläppen med 30 procent till 2025 jämfört med 2018 relaterat till inköpt volym livsmedel.

UTFALL +7 % / 4 % / -16 %

Sett till helheten har utsläppen i absoluta tal inom scope 1 och 2 ökat med 7 procent sedan 2018. Den uteblivna reduktionen har i huvudsak sitt ursprung i tillgång på infrastruktur för elektrifierade fordon i kombination med långa leveranstider på nya elfordon samt hög tillväxt inom bolaget med en därtill växande bilflotta. Samtidigt har den absoluta nivån av tCO2e från energianvändning minskat med 57 procent sedan 2018.

Vid utgången av år 2022 visar en första mätning att 4 procent av Coors utsläpp kommer från leverantörer med validerade mål i enlighet med SBTi.

Vidare har Coor genom bland annat klimatsmart menyplanering minskat utsläppen inom mat och dryck med 16 procent jämfört med basåret 2018 och redovisar för år 2022 ett värde på 2,20 kgCO2e/kg inköpt livsmedel.

tCO2e från fordonsflottan (scope 1, 2)

Chart tCO2e from vehicle fleet (Scope 1 and 2)

kgCO2e per kilo inköpt livsmedel (scope 3)

Chart kgCO2e per kilogram of food purchased (Scope 3)
Ansvarsfullt företagande

Så här gör vi Nordens arbetsplatser mer hållbara

Coors övergripande målsättning är att verksamheten ska utvecklas positivt och generera maximal ekonomisk avkastning, och samtidigt bidra till en gynnsam utveckling för människa och miljö.

Kunderbjudande

Vi erbjuder
Bidrag Agenda 2030
Exempel på händelser under året
Rådgivning för minskad energianvändning.
Mål 7 hållbar energi för allaMål 13 bekämpa klimatförändringarna
SmartLighting – belysning efter behov.
Mer hälsosamma och hållbara arbetsplatser.
Hållbarhetsmål 3, Hälsa och välbefinnande
Pilotprojekt med mötespoddar för en lugnare kontorsmiljö.
Grön rådgivning för att minska resursanvändning.
Mål 12 hållbar konsumtion och produktionMål 13 bekämpa klimatförändringarna
Pilotprojekt på CO2e-rapport till kund, initiativ mot matsvinn och nya lösningar såsom SmartCharge.

Vår verksamhet

Vi gör
Bidrag Agenda 2030
Exempel på händelser under året
Arbetar för att förebygga arbetsskador.
Hållbarhetsmål 3, Hälsa och välbefinnande
Life Saving Rules – utbildning i åtta riskområden.
Sätter anständiga löner och arbetsvillkor.
Mål 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Stor medarbetarundersökning och årlig lönekartläggning.
Stor medarbetar-undersökning och årlig lönekartläggning.
Anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Mål 10 minskad ojämlikhet
Flertal samarbeten som syftar till att hjälpa utrikesfödda och flyktingar in i arbetslivet, såsom REDO, New integration in society (NIIS) och Startup Refugees.
Strävar efter jämställdhet, mångfald och inkludering, i alla led.
Mål 5 jämställdhetMål 10 minskad ojämlikhet
Ny policy för mångfald och inkludering.
Minskar vår klimatpåverkan.
Mål 7 hållbar energi för allaMål 13 bekämpa klimatförändringarna
Klimatmål validerade av SBTi, ökad andel förnyelsebar energi, fortsatt anpassning av vår bilflotta, förbättring av vår uppföljningsförmåga samt mål inom mat & dryck.
Klimatmål
validerade av
SBTi, ökad andel förnyelsebar
energi, fortsatt anpassning av vår bilflotta,
förbättring
av vår uppföljnings-förmåga samt mål inom mat & dryck.
Minskar vattenanvändning, kemikalier och avfall.
Mål 12 hållbar konsumtion och produktionMål 14 hav och marina resurser
Svart lista etablerad för kemikalier som ska fasas ut, arbete med att hitta alternativ pågår.
Skapar samarbeten för utveckling och innovation som stöttar affär, samhälle och klimat.
Mål 17 genomförande och globalt partnerskap
Donation till Ukraina och flera innovations­engagemang, bland annat som huvudpartner till PropTech Awards 2023.
Ikon affärsansvar
Kvinna som rengör fönsterkarm

Affärsansvar

Coor ska ha en stabil finansiell utveckling och leverera hög kundnöjdhet genom att:

 • Ha en uthållig tillväxt och lönsamhet över tid, samtidigt som god affärssed tillämpas.

 • Leverera värdeskapande och innovativa lösningar baserade på kundernas krav på funktionalitet, effektivitet och säkerhet.

 • Tillhandahålla tillförlitlig och relevant information på ett säkert sätt.

 • Bidra till att kunderna uppnår sina mål.

Hållbarhetsmål 8, Anständiga Arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbarhetsmål 17, Genomförande och globalt partnerskap
Hållbarhetsmål 17, Genomförande och globalt partnerskap
Grupp med Coor-medarbetare
Ikon socialt ansvar

Socialt ansvar

Coor ska ha engagerade och motiverade medarbetare, inga arbetsrelaterade skador eller långtidssjukskrivningar och lika möjligheter genom att:

 • Aktivt arbeta för välmående medarbetare och en säker arbetsmiljö. 

 • Värna om mångfald och jämställdhet där varje medarbetare ska behandlas respektfullt och rättvist oavsett exempelvis kön och etnicitet. 

 • Utveckla och engagera bolagets medarbetare.

 • Bidra till samhällsutvecklingen genom lokala samhällsförbättrande initiativ.

Hållbarhetsmål 3, Hälsa och välbefinnande
Hållbarhetsmål 5, jämställdhet
Hållbarhetsmål 10, Minskad ojämlikhet
Kvinna som kommer ut från hiss
Ikon miljöansvar

Miljöansvar

Coor ska arbeta för ansvarsfull konsumtion och minskade utsläpp genom att:

 • Aktivt medverka till att minimera kundernas miljöpåverkan.

 • Bedriva ett strukturerat och proaktivt internt miljöarbete.

 • Aktivt arbeta med strategiska och taktiska leverantörer.

 • Halvera Coors klimatavtryck fram till 2025.

Hållbarhetsmål 12, Hållbar konsumtion och produktion
Hållbarhetsmål 13, Bekämpa klimatförändringarna
Hållbarhetsmål 14, Hav och marina resurser
Trender

Ljuset tar huvudrollen på kontoret

Ljuset är avgörande för hur vi mår och presterar under en lång dag på kontoret, det är något vi har insett de senaste åren. Martin Svensson är Lighting Solutions Manager på Coor och vet hur man skapar en god miljö med hjälp av rätt belysning.

Ögat är hjärnans fönster mot omvärlden och med hjälp av synen upplever vi bland annat olika färger, rörelser, mörker och ljus. Att ha bra kontorsbelysning är därför en förutsättning för att medarbetarna ska känna välbefinnande, öka sin kreativitet och få rätt förutsättningar för att kunna prestera. Martin Svensson, Lighting Solutions Manager på Coor, berättar mer:

– För att skapa en miljö där medarbetarna vill vara måste fastighetsägare och hyresvärdar fokusera på sin belysning. När vi nu går mot att skapa kontor som liknar hotellens lounger eller mysiga restauranger är ljuset A och O. Det ska vara platsorienterat, vilket betyder att det fokuserar på en specifik plats, och varje medarbetare ska själv kunna definiera just sin ljusmiljö, säger han.

Vilka är fördelarna för medarbetarna med bra belysning?
Det finns mycket forskning kring dygnsrytm, vår biologiska klocka och hur människan beter sig beroende på ljusmiljö. Rätt belysning ger oss en energiboost när det behövs – medan varmare ljus med mindre intensitet hjälper oss att komma ner i varv.
Belysningen i rummen behöver ha olika karaktär beroende på vilka uppgifter som ska utföras där.
– Platser för fokusarbete behöver ha kontorsbelysning, rummen för hybridarbeten behöver ett fullgott ljus mot personens ansikte med rätt kontrastförhållande till bakgrundsljuset. Medan rummen för face to face-möten behöver ett välkomnade ljus kring bordet så att vi kan fokusera på människan vi pratar med. Kök och loungeytor behöver ljussättning som tar ner stressnivån och ger oss matro eller en stunds vila från produktiviteten vid arbetsplatsen, säger Martin Svensson.
Själv finner han förebilder i sitt arbete hos en rad, främst amerikanska, techbolag som med hjälp av bland annat ljus utformat arbetsplatser ”medarbetarna inte ska vilja lämna”.
–  De har verkligen satsat på det här och insett hur viktig belysningen är för att skapa karaktär, signalera företagets värderingar och bygga attraktionskraft.

People around a table

Martin Svenssons råd för bättre ljusmiljö på kontoret

Vad vill du att belysningen ska förmedla för känsla?
Ett dovare varmt ljus ger exempelvis en känsla av lugn och trygghet medan ett kallare, mer intensivt ljus gör oss alerta och fulla av energi. Med kontrastrik belysning kan man spela med skuggor och olika intensitet i samma rum, skapa fokusområden och dela in ett rum i flera aktivitetsområden.

Ge medarbetarna möjlighet att skapa en individuell ljusmiljö
Det kan innebära att medarbetaren vid sitt eget skrivbord har möjlighet att reglera ljusnivån eller rikta ljuset. Eller att det går att justera färgtemperaturen så att den följer medarbetarens behov för stunden.

Skräddarsy rummens olika ljusmiljöer baserat på användningsområde.
Det handlar om att se över rummets användningsområden och behovet av ljus för varje del, exempelvis en riktad belysning mot en whiteboard eller en golvstående armatur bredvid en fåtölj för att skapa en intimare känsla.

Picture of Martins Svensson
Case

Case #1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisglit. Proin in efficitur nisi. Cras id orci id arcu gravida laoreet. Quisque facilisis dictum neque et imperdiet. Proin em quam euismod, tristique dui sit amet, vehicula eros. Suspendisse nec fermentum ipsum. Proin dignissim semper, maximus arcu eu, hendrerit nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisglit. Proin in efficitur nisi. Cras id orci id arcu gravida laoreet. Quisque facilisis dictum neque et imperdiet. Proin em quam euismod, tristique dui sit amet, vehicula eros. Suspendisse nec fermentum ipsum. Proin dignissim semper, maximus arcu eu, hendrerit nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisglit. Proin in efficitur nisi. Cras id orci id arcu gravida laoreet. Quisque facilisis dictum neque et imperdiet. Proin em quam euismod, tristique dui sit amet, vehicula eros. Suspendisse nec fermentum ipsum. Proin dignissim semper, maximus arcu eu, hendrerit nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisglit. Proin in efficitur nisi. Cras id orci id arcu gravida laoreet. Quisque facilisis dictum neque et imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisglit. Proin in efficitur nisi. Cras id orci id arcu gravida laoreet. Quisque facilisis dictum neque et imperdiet. Proin em quam euismod, tristique dui sit amet, vehicula eros. Suspendisse nec fermentum ipsum. Proin dignissim semper, maximus arcu eu, hendrerit nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisglit. Proin in efficitur nisi. Cras id orci id arcu gravida laoreet. Quisque facilisis dictum neque et imperdiet. Proin em quam euismod, tristique dui sit amet, vehicula eros. Suspendisse nec fermentum ipsum. Proin dignissim semper, maximus arcu eu, hendrerit nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisglit. Proin in efficitur nisi. Cras id orci id arcu gravida laoreet. Quisque facilisis dictum neque et imperdiet. Proin em quam euismod, tristique dui sit amet, vehicula eros. Suspendisse nec fermentum ipsum. Proin dignissim semper, maximus arcu eu, hendrerit nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisglit. Proin in efficitur nisi. Cras id orci id arcu gravida laoreet. Quisque facilisis dictum neque et imperdiet.

Kvinna som kommer ut från hiss
Case

Case #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisglit. Proin in efficitur nisi. Cras id orci id arcu gravida laoreet. Quisque facilisis dictum neque et imperdiet. Proin em quam euismod, tristique dui sit amet, vehicula eros. Suspendisse nec fermentum ipsum. Proin dignissim semper, maximus arcu eu, hendrerit nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisglit. Proin in efficitur nisi. Cras id orci id arcu gravida laoreet. Quisque facilisis dictum neque et imperdiet. Proin em quam euismod, tristique dui sit amet, vehicula eros. Suspendisse nec fermentum ipsum. Proin dignissim semper, maximus arcu eu, hendrerit nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisglit. Proin in efficitur nisi. Cras id orci id arcu gravida laoreet. Quisque facilisis dictum neque et imperdiet. Proin em quam euismod, tristique dui sit amet, vehicula eros. Suspendisse nec fermentum ipsum. Proin dignissim semper, maximus arcu eu, hendrerit nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisglit. Proin in efficitur nisi. Cras id orci id arcu gravida laoreet. Quisque facilisis dictum neque et imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisglit. Proin in efficitur nisi. Cras id orci id arcu gravida laoreet. Quisque facilisis dictum neque et imperdiet. Proin em quam euismod, tristique dui sit amet, vehicula eros. Suspendisse nec fermentum ipsum. Proin dignissim semper, maximus arcu eu, hendrerit nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisglit. Proin in efficitur nisi. Cras id orci id arcu gravida laoreet. Quisque facilisis dictum neque et imperdiet. Proin em quam euismod, tristique dui sit amet, vehicula eros. Suspendisse nec fermentum ipsum. Proin dignissim semper, maximus arcu eu, hendrerit nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisglit. Proin in efficitur nisi. Cras id orci id arcu gravida laoreet. Quisque facilisis dictum neque et imperdiet. Proin em quam euismod, tristique dui sit amet, vehicula eros. Suspendisse nec fermentum ipsum. Proin dignissim semper, maximus arcu eu, hendrerit nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisglit. Proin in efficitur nisi. Cras id orci id arcu gravida laoreet. Quisque facilisis dictum neque et imperdiet.

Citationstecken
Den övergripande mål­sättningen är att verksamheten ska utvecklas positivt och generera maximal ekonomisk avkastning, utan att göra avkall på respekten för människor och miljö.
Bild hållbarhet
Våra medarbetare

Mångfald som berikar

Respekten för alla människors lika värde och rättigheter är grundläggande för Coor. Vi är övertygade om att en mångfald av personligheter, erfarenheter och kunskaper berikar och att varje medarbetare ska behandlas respektfullt och rättvist oavsett kön, bakgrund och identitet. Hos oss ska alla känna att de kan vara sig själva.

Picture och Jasmina Mujcinovic

Jasmina Mujcinovic − Gruppchef på logistik- och avfallscentralen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Allt är möjligt – bara du tror på dig själv och omger dig med rätt människor. Med den inställningen har Jasmina Mujcinovic inom loppet av två år avancerat från godsmottagare till gruppchef på logistik-
mottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Picture of Martin Rostock & Lars Steen Jensen, HVAC technicians

Martin Rostock & Lars Steen Jensen − Ventilationstekniker

För många vuxna är det ett stort steg att sadla om och sätta sig i skolbänken igen. Men för Lars Steen Jensen, 45 och Martin Rostock, 39, var det ett beslut de aldrig ångrat.

Tanja Helland leader of the year

Tanja Helland − Har en kombinerad roll med ansvar för personal, administration och HSEQ.

Tanja Helland var HR-chef på bolaget R&K Service när det köptes av Coor 2021. Ett år senare utsågs hon till årets ledare på Coor Awards.

Picture of Mariel Kabawi

Marial Kabawi − Ventilationsspecialist och projektledare

Kort efter sin examen från Kungliga Tekniska Högskolan började Marial Kabawi arbeta som ventilations-specialist och projektledare på Coors kontrakt på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Det första året har varit väldigt utvecklande med många olika arbetsuppgifter och både interna och externa utbildningar.

Coor i Norden

Nordisk specialist

Norden är Coors hemmamarknad. Verksamheten finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vår uttalade nordiska strategi med närhet till kunderna och kunskap om de lokala förhållandena gör det möjligt för oss att erbjuda skräddarsydda leveranser.

Våra kunder

Möt våra kunder

Allt vi på Coor gör är med våra kunders bästa i åtanke. Under 2022 har vi bland annat stöttat Alleima att minska sin värmeförbrukning, hjälpt Deloitte att räkna ut och minska sin klimatpåverkan från kontorsverksamheten, bidragit till att GN Store Nord kan nå sitt mål om att bli koldioxidneutrala och underhållit ett unikt järnvägsområde åt SSAB.

Alleima

Tack vare ett systematiskt och strukturerat arbete samt en engagerad kund har Coor på tre år lyckats minska värme-
förbrukningen med 16 000 MWh på Alleima i Sandviken.

Deloitte

Få företag vet hur mycket utsläpp som kommer från deras kontorsverksamhet – vilket är ett hinder i arbetet med att öka medvetenheten. Coor har därför i ett pilotprojekt hjälpt bland andra Deloitte att beräkna sin klimat-
påverkan i serviceleveransen.

Picture of Metta Andreasen, FM Manager and Hannah Smith, Sustainability Specialist,, GN Store Nord

GN Store Nord

Med hjälp av sensorer har Coor minskat GN Store Nords energiförbrukning med 40 procent under 2022 och därmed hjälpt bolaget mot visionen att skapa framtidens teknologi med hållbarhet i fokus.

SSAB

I mer än tio år har Coor samarbetat med SSAB för att leverera fastighetsunderhåll till bolagets unika fabriksområde Raahe i Finland.

Intervju med Coors CFO

”Vi står starkt när världen är
i förändring”

2022 har varit ett år som formats av stor osäkerhet i omvärlden, men Coor står tryggt och stabilt. Utvecklingen har varit positiv med kraftig organisk tillväxt, stabilt kassaflöde samt fokus på hållbarhet, effektivisering och innovation, säger Andreas Engdahl, CFO på Coor.

Läs hela intervjun
Stående medarbetare